logo    DUDA PAPÍR - VELKOOBCHOD  KANCELÁŘSKÉ A ŠKOLNÍ POTŘEBY   

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 1,96 Kč
do košíku:

KONTAKTY

Duda Papír
Pavlíkova 294
738 01 Frýdek-Místek
tel: +420 558 646 083
fax: +420 558 646 083
obchod@dudapapir.cz
mobil: 602 561 925

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky vydala fa. DUDA PAPÍR

Dodací podmínky

Předmětem koupě je zboží dodávané Fa. DUDA PAPÍR. Pokud není dohodnuto jinak, zboží se dodává pouze na základě objednávky kupujícího, kterou je nutno učinit písemnou formou, faxem, přes internet nebo telefonicky. 

Doprava

Vámi objednané zboží dovezeme naší vlastní dopravou, nebo dopravou našich smluvních partnerů. Při objednávce menší než 1500,-Kč bez DPH účtujeme symbolické dopravné 129,-Kč bez DPH.

Kupní cena a platební podmínky

Fa. DUDA PAPÍR si vyhrazuje právo zvýšit cenu zboží oproti ceně uvedené v tištěném katalogu . Fa. DUDA PAPÍR bude zákazníka o těchto změnách informovat na www.dudapapir.cz. Kupní cena je stanovena ceníkem a je vždy vyznačena na faktuře. 

Záruční podmínky

Pokud není ustanoveno jinak poskytuje FA DUDA PAPÍR  záruční dobu v délce 24 měsíců s vyjímkou zboží občerstvení. Záruční doba začíná běžet dnem dodání a převzetí zboží. / potvrzení dodacího listu nebo faktury/.

Vrácení zboží

Kupující má právo do 10ti dnů od převzetí zboží vrátit zboží, které omylem objednal, avšak pouze za podmínky, že zboží je vráceno v nepoškozeném a neotevřeném obalu.

Ostatní ustanovení

Kupující nabude vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem jejich podpisu k tomu oprávněnou osobou za FA DUDA PAPÍR.